top of page

"Lojmanlar(Lodgements)" is a commissioned research project for MAD Research Fund, 2019. The screening of the documentary is on hold due to pandemic. The on-going body of work includes a short documentary, article and a photo-journal. 

 

60 sec. preview/short cuts from the documentary // 2020.

TR.

 

Yapım ve Kurgu: Nilüfer Karanfil Büyükyıldırım

Kamera ve Ses Kayıt: Yağmur Akın Karagöz, Murat Kök,

Nilüfer Karanfil Büyükyıldırım

Müzik: Suzanne Ciani, Improvisation On Five Sequences,

Elevation Festival 1049, Lauenen, Gstaad, 2019

Koji Kondo, The Wind Waker, Nintendo Games, 2011.

Tür: Video-Belgesel

Yapım ve yayın yılı: 2019/2020.

 

1964-1965 yılları arasında yapımı tamamlanan Türkiye’nin ilk prefabrik sosyal konutları olarak Ereğli Demir Çelik Fabrikası Lojmanları, bir sahil kasabasının ağır sanayi ve işçi kentine dönüşürken değişen gündelik hayat pratiklerini kolaylıkla okumamızı sağlar. Barınmanın çalışmaya eşlenik olarak karşılandığı bir döneme işaret eden işçi yerleşkeleri olarak lojmanlar, mekânsal özelliklerinin yanı sıra, yaşayanların deneyimleriyle birlikte kurulan toplumsal mekânın içindeki karmaşık ilişki araştırılmaktadır. Film, yarı yapılandırılmış mülakatlarda kişilerin profilleri lojmanda oturup oturmadığı, oturduysa hangi lojmanlarda ve ne kadar süre ikamet ettiği, lojmanla olan ilişiğinin ve ikametinin hangi yıllar arasında gerçekleştiği üzerinden katılımcıların öznel deneyimlerini, lojmanda geçirdikleri/geçirmedikleri dönemi anlattıkları bir sözlü tarih çalışması olarak değerlendirilmiştir.Film içinde katılımcılar anonim bırakılmış, isim, yaş, cinsiyet gibi profil bilgileri verilmemiştir. Mülâkatlarda katılımcıların, lojman mekânlarında kurulan toplumsallık, kurumsal aidiyet, hiyerarşi ve sınır kavramları çerçevesinde bakışları irdelenmiştir. Öznel deneyimler ve görüşler genel geçerlilikler olarak ele alınmış olmasa da; bu deneyimlerin ve söylemlerin ortaklıkları, Türkiye’de lojmanlar olgusunun kurduğu toplumsallığı betimler.

ENG.

Production and Editing: Nilüfer Karanfil Büyükyıldırım

Camera and Sound Recording: Yağmur Akın Karagöz, Murat Kök,

Nilüfer Karanfil Büyükyıldırım

Music: Suzanne Ciani, Improvisation On Five Sequences,

Elevation Festival 1049, Lauenen, Gstaad, 2019

Koji Kondo, The Wind Waker, Nintendo Games, 2011.

Genre: Video-Documentary

Production and publication year: 2019/2020.

 

Between the years 1964-1965, the construction of Turkey's first prefabricated social housing Eregli Iron and Steel Factory Housing completed. Ereğli as a coastal town of heavy industry transforms with a rapid urbanization and the new urban workers allows us to easily read the changing practices of everyday life. Workers' housing complex and social campuses, which point to a period in which shelter is considered as a right for the workers. The study is exploring the complex relationship within the social space established together with the housing, the spatial characteristics and the experiences of the new urban living. In the semi-structured interviews, the film was evaluated as an oral history study in which the participants describe their subjective experiences, the period during which they spent / did not spend in the lodgings, whether they resided in the lodgings, or-not and in which lodges and how long they lived, where they lived is considered. The participants were left anonymous, and thier profile information such as name, age, gender were not provided. During the interviews, the views of the participants within the framework of the concepts of sociality, institutional belonging, hierarchy and boundary established in the accommodation spaces were examined. Although subjective experiences and opinions are not considered as general validities; The similarities of these experiences and rhetoric, describing the socialization on the lodgings established in Turkey. 

bottom of page