top of page

ENG.

Nilüfer Karanfil Büyükyıldırım, 1985.

 

I hold BA. architecture degree / Mimar Sinan Fine Arts University and MA. in Architectural History, Theory and Criticism / Istanbul Bilgi University. I am still having my studies as PhD candidate at Mimar Sinan Fine Arts University, Architectural Design Complexities.

 

I have experienced in various interdisciplinary projects as architect, designer, art director, researcher and coordinator on the axis of architecture, arts and design. My approach is based on forming the idea through the process and composing relations between material-texture-detail. This idea guides me to explore typological features and various possibilities while carrying out my practice on image, poetry and moving image. Photography is a medium to explore these possibilities with the representation of time-space. Transforming the idea into plural temporality by multiple exposured films, overlapping the moments with the defects of “expired” films on medium/35 mm; writing as curating the emotions of images as printed media is what I am focusing on my practice. I concentrated the context of my works on the axis of the entropy in space; the revelation of the dispossession and accumulation which brings out the dualities of identity, locality and a concept of modernity. Recently I worked on public housing phenomenon in Turkey from 30’s to late 60’s “Lodgments” movie/research project as an extension of my thesis funded by MAD Research Funds, 2019.

 

My works have been exhibited in Ecume Echanges Culturels en Méditerranée (2010), EASA SESAM and Belarus Architects Assembly (2016), TAB Gallery (2017), Studio X (2019). I have five self-published limited edition photobooks; “Güneye Gideceğiz Beraber”, “Elimde” (2016), “Yeldeğirmeni”, “Unknown Lighting Cache I” (2017), Unknown Lighting Cache II” (2018). I participated 3rd Istanbul Photobook Festival with a “Blase” created at FUAM with Kazuma Obara: Finding your own way of storytelling. I created photobook named 'Vis a vis' about İÜFEF building created within a workshop “Seeing Material” by Naho Kubota at 4th Istanbul Design Biennial. I curated , designed and edited a joint photozine project with local artists “analög I” published digital / printed limited editions in 2019. 

TR.

Nilüfer Karanfil Büyükyıldırım, 1985.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladığım lisans eğitimimin ardından mimarlık, sanat ve tasarım ekseninde çeşitli disiplinler arası projelerde tasarımcı, sanat yönetmeni, araştırmacı ve proje koordinatörü olarak yer aldım. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi programında burslu olarak başladığım yüksek lisansımı “Türkiye’de Konut Sunumunda Unutulmuş Bir Pratik: Erdemir Lojmanları Deneyimi” isimli tezimle tamamladım. Şu anda doktora çalışmalarıma Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları Bölümü'nde sürdürüyorum. Ekonomi-politik bir etkinlik olarak mimarlığın kentsel çevrede yarattığı dönüşümler, toplumsal mekan ve tasarımda ölçek değiştikçe mimarlık pratiğini şekillendiren tipolojik özellikler arasındaki bağlar ve çelişkiler araştırma çerçevemi belirlememde farklı kavram setlerini çağırarak alışılageldik yaklaşımların dışına çıkmama imkan sağlıyor. Aynı zamanda mekansal temsil biçimleri ve yıkımlar eşliğinde kentlerin aldığı biçimler kaçınılmaz olarak ilgilendiğim konular olarak ayrışıyor. Mimarlık pratiğinin fotoğraf ve hareketli imgeyle olan ilişkisi çalışma ve araştırmalarımın ayrılmaz bir parçası olarak yer buluyor. Bu minvalde 2019 yılında MAD Araştırma Bursu ile lojmanları mekansal olarak belgelemek ve kavramak üzere kısa bir belgesel film projesi gerçekleştirdim.

 

Ecume Echanges Culturels en Méditerranée (2010), EASA SESAM and Belarus Mimarlar Odası (2016), TAB Galeri (2017), S Studio X GSAPP İstanbul'un da yer aldığı çeşitli karma sergilere katıldım. Fotoğraf kitapları üretmek, analog/deneysel fotoğraf ve müzikle ilgileniyorum. Limitli edisyon olarak ürettiğim; “Güneye Gideceğiz Beraber”, “Elimde” (2016), “Yeldeğirmeni”, “Unknown Lighting Cache I” (2017), Unknown Lighting Cache II” (2018) fotoğraf kitaplarının yanı sıra, 3. İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali'ne Kazuma Obara ile FUAM'da gerçekleştirdiğim “Blase” ile, 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne ise Naho Kubota ile gerçekleştirilen “Seeing Material” atölyesinde ürettiğim 'Vis vis' adlı dummy fotoğraf kitaplarıyla katıldım. Yakın zamanda İstanbul’da yerel sanatçılar eşliğinde “analög I” isimli dijital / sınırlı sayıda yayınlanmış ortak bir fotozine projesinin hazırlanmasına küratöryel ve editöryel destek verdim. 

bottom of page